logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สร้างสำนึกรักและภาคภูมิใจของคนในชาติ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สร้างสำนึกรักและภาคภูมิใจของคนในชาติ โดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

อัลบั้มภาพ

8 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม ลงพื้นที่อำเภอนาทม และอำเภอศรีสง...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม ลงพื้นที่อำเภอธาตุพนม และอำเภอเร...
  13 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้น...
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง