logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม ลงพื้นที่อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประเมินราคาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567  นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม ลงพื้นที่ติดตามแผนงานประเมินราคาที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในอำเภอธาตุพนมและอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำราคาประเมินที่ดินให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ งานแผนงานโครงการประเมินราคาที่ดิน

อัลบั้มภาพ

13 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม ลงพื้นที่อำเภอนาทม และอำเภอศรีสง...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้น...
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สร้างสำนึกรักและภาคภูมิใจของคนในชาติ
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง