logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม มอบหมายให้ นายนรินทร์ ราชชมภู ธนารักษ์พื้นที่นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้แทนคณะกรรมการส่วนจังหวัดเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนมและให้ความเห็นชอบต่อการขยายแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งหารือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

อัลบั้มภาพ

9 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม ลงพื้นที่อำเภอนาทม และอำเภอศรีสง...
  16 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร ธนารักษ์พื้นที่นครพนม ลงพื้นที่อำเภอธาตุพนม และอำเภอเร...
  13 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง
 • กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สร้างสำนึกรักและภาคภูมิใจของคนในชาติ
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง