logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2567
ประชาชนรายย่อยสามารถแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืนได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา
100 ปี เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 108 ปี สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน